Wyniki Nowych Badań Wykazały, że Medyczna Marihuana Prowadzi do Zmniejszenia Zużycia Opioidów

Opublikowane przez Zbigniew Szak w dniu

Zaskakujące wyniki nowych badań, które miały wykazać, że używanie medycznej marihuany wiąże się ze znacznym zmniejszeniem uzależnienia od opioidów i innych leków na receptę, co więcej pokazuje także poprawę jakości życia.

Badanie zostało przeprowadzone w Kanadzie na pacjentach którym wnikliwe się przyjrzano, w czasie analizy wskaźnika zażywania leków na receptę i jakość życia po włączeniu konopi indyjskich do schematu leczenia. Ilość pacjentów, która została objęta to 1145 pochodzących z 21 klinik w całym kraju. Zaczerpnięte informacje podczas badania, opublikowane zostały w czasopiśmie Pain Medicine opłacone przez kanadyjską firmę produkującą konopie indyjskie Tilray, dowiedziono, że podstawowe spożycie opioidów wśród uczestników spadło z 28 do 11 procent w ciągu pół roku, od momentu zastosowania marihuany w ich leczeniu.

Na domiar tego wykazano, że dzienne spożycie opioidów „zmieniło się z 152 mg ekwiwalentu miligramów morfiny (MME) na początku badania do 32,2 mg MME po sześciu miesiącach, co oznacza 78-procentowe zmniejszenie średniej dawki opioidów”.

Wyniki Tilray Observational Patient Study (TOPS) dodają do rosnącej liczby dowodów na to, że używanie konopi indyjskich może prowadzić do ograniczenia używania leków na receptę, alkoholu, tytoniu i innych substancji”, mówi Philippe Lucas, pierwszoplanowy autor badania w komunikacie prasowym.

„W świetle niszczycielskich skutków kryzysu związanego z przedawkowaniem opioidów w Kanadzie i na całym świecie, badania nad potencjalnym wpływem konopi indyjskich na używanie opioidów mogą mieć szczególne znaczenie dla zdrowia publicznego, a odkrycia te mogą stanowić podstawę strategii redukcji szkód w celu złagodzenia znaczącego zachorowalność i śmiertelność związana z opioidami – mówił.

Dopatrzyli się także, że porównywalne redukcje w czterech innych kategoriach leków, które w tym samym czasie poddawano analizie: nieopioidowych lekach przeciwbólowych, lekach przeciwdepresyjnych, benzodiazepinach i lekach przeciwpadaczkowych.

Za pośrednictwem lekarstw na ból. „Wysoki wskaźnik używania konopi indyjskich w leczeniu przewlekłego bólu i wynikające z tego ograniczenia w używaniu opioidów sugerują, że konopie indyjskie mogą odgrywać rolę w redukcji szkód w kryzysie przedawkowania opioidów, potencjalnie poprawiając jakość życia pacjentów i ogólny stan zdrowia publicznego” – stwierdza.

Podczas kiedy wielokrotne badania obserwacyjne dawały dowody, że konopie indyjskie stanowią potencjalnie bezpieczniejszą i wysokowydajną opcję dla leków przeciwbólowych na bazie opioidów i innych leków, badacze zajmujący stwierdzili, że zastosowana metodologia sprawia, że ich odkrycia są wyjątkowe.

„Dzięki perspektywicznemu projektowi na poziomie indywidualnym, szczegółowemu gromadzeniu danych dotyczących zarówno marihuany, jak i leków na receptę, a także różnorodności cech pacjentów i schorzeń w tej dużej kohorcie, odkrycia te zapewniają bardziej szczegółowe zrozumienie zmiennych związanych ze zmniejszeniem ilości leków na receptę używanie i poprawa jakości życia związanej z marihuaną medyczną w wielu różnych kontekstach ”– stwierdza badanie.

Badacze wykorzystali różne narzędzia do przeprowadzenia analizy, w tym spis używania konopi indyjskich, skróconą formę jakości życia Światowej Organizacji Zdrowia oraz kwestionariusz dotyczący leków na receptę. Naukowcy zauważyli, że nawet gdy spadło spożycie narkotyków na receptę, spożycie marihuany wśród pacjentów nie wzrosło w statystycznie istotny sposób w ciągu sześciu miesięcy.

Wykrycie to jest „zachęcające zarówno z terapeutycznego, jak i publicznego punktu widzenia i stanowi uzupełnienie coraz większej liczby dowodów sugerujących, że chociaż wydaje się, że pacjenci wykazują tolerancję na niektóre skutki uboczne leków na bazie konopi, nie wydaje się, tolerancja na wiele podstawowych efektów terapeutycznych ”.

Średni wiek osób biorących udział w tym badaniu wynosił 52 lata, wyniki zalicza się do obiecujących, biorąc pod uwagę że osoby w starszym wieku częściej konsumują konopie indyjskie w celach terapeutycznych. Wyraźnie widać poprawę jakości życia wśród pacjentów którzy w ciągu sześciu miesięcy od, kiedy dodali marihuanę do swojego programu leczenia. Składa się to z takich czynników które obejmują zdrowie fizyczne, dobre samopoczucie psychiczne i relacje społeczne.

„Chociaż używanie konopi indyjskich nie jest pozbawione potencjalnego ryzyka u niektórych osób i / lub wrażliwych populacji, jeśli ich medyczne zastosowanie może stanowić względnie bezpieczną i skuteczną alternatywę dla leków na receptę o znacznie większej zachorowalności i śmiertelności, takich jak opioidy i benzodiazepiny, to być może konopie indyjskie powinny również być postrzegane jako potencjalne narzędzie redukcji szkód, które może okazać się skuteczne w rozwiązywaniu kryzysu związanego z przedawkowaniem opioidów ”– podsumowuje badanie.

„Dane z obecnego badania mogą dostarczyć informacji na temat obecnych i przyszłych strategii redukcji opioidów, szczególnie w populacjach pacjentów zajmujących się przewlekłym bólem, iz pewnością sugerują, że dalsze badania obserwacyjne i kliniczne badające wpływ konopi indyjskich na stosowanie leków na receptę i innych substancji są uzasadnione”, dodaje.

Owe badania naukowcu komentują tak, że badanie ma znacząco mocne strony, ale także pewne ograniczenia, w szczególności to, że firma Tilray zapewniła uczestnikom kredyty na uzyskanie medycznej marihuany, co mogło prowadzić do błędu retencji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog trawka o marihuanie thc oraz konopi cbd
Copyright © trawka24.pl