Wykorzystanie CBD Przez Służbę Wojskową

Opublikowane przez Katarzyna Kowalewska w dniu

Kongres zatwierdza wykorzystanie CBD przez członków służby wojskowej.

W poniedziałek Izba Reprezentantów zatwierdziła poprawkę, która znosi zakaz, który uniemożliwiał członkom służby wojskowej używanie produktów zawierających konopie i ich pochodne, które zawierają CBD.

Ustawa precyzuje, że „Sekretarz Obrony nie może zabronić, w oparciu o produkt zawierający konopie lub jakikolwiek składnik pochodzący z konopi, posiadania, używania lub spożywania takiego produktu przez członka sił zbrojnych”. Produkt powinien spełniać federalną definicję konopi, a jego posiadanie, spożywanie lub używanie powinno być zgodne z prawem federalnym, stanowym i lokalnym.

Ustawa była sponsorowana przez Rep. Tulsi Gabbard (D-HI) i uchwalona głosami 336-71, jako część pakietu, który zawierał ustawę uchwaloną na początku tego miesiąca. Ustawa, wprowadzona przez rep. Rubena Gallego (D-AZ), a później zatwierdzona przez komisję, zezwalała szefom oddziałów wojskowych na udzielanie zwolnień członkom służby ubiegającym się o ponowne zaciągnięcie i przyznającym się do używania marihuany lub skazanym za wykroczenie związane z konopiami indyjskimi.

Wraz z tym pakiet zawierał kilka innych niezwiązanych z konopiami poprawek do Ustawy o autoryzacji obrony narodowej (NDAA).

Gabbard, były kandydat Demokratów na prezydenta w 2020 r. i weteran wojskowy, był zwolennikiem badań nad konopiami indyjskimi i złożył samodzielny projekt ustawy w poprzednim roku. Miał on na celu unowocześnienie przemysłu konopnego i optował o federalne badania nad potencjalnymi zastosowaniami tej uprawy.

Ustawa “Hemp for Victory Act” nakazywałaby prowadzenie badań nad rozległymi zastosowaniami, które obejmowałyby stosowanie produktów z konopi indyjskich podczas obiadów w szkołach publicznych po potencjalne korzyści wynikające ze stosowania ekstraktu z roślin uprawnych w leczeniu zespołu stresu pourazowego, który występuje u weteranów.

W ostatnich miesiącach różne oddziały wojskowe wydały oświadczenia, które uniemożliwiły członkom służby używanie nieodurzającej marihuany pomimo jej federalnej legalizacji na mocy ustawy rolnej z 2018 r., która spowodowała konflikt.

Departament Obrony (DOD) ogłosił politykę zabraniającą wszystkim aktywnym i rezerwowym członkom usług spożywania produktów konopnych, w tym CBD. Notatka wydana przez departament potwierdziła legalizację konopi, ale stwierdziła również, że ryzyko narażenia na produkty zawierające nadmiar THC jest zdecydowanie zbyt duże. Departament Obrony i Siły Powietrzne, które wcześniej rozważały tę kwestię, były podobne przekonanie, że członkom należy zabronić używania CBD pochodzącego z konopi.

Pomimo swojej legalności, Marynarka Wojenna przypomniała swoim szeregom w zeszłym roku, że nie wolno jej używać CBD. Straż Przybrzeżna również zabroniła marynarzom używania marihuany.

NASA, która nie jest częścią wojska, stała za obawami wojska i ostrzegała swoich pracowników, że może to kosztować ich pracę, ponieważ produkty CBD mogą zawierać niedozwolone stężenia THC.

W zeszłym roku Administracja ds. Nadużywania Substancji i Zdrowia Psychicznego wydała wytyczne dla koordynatorów programów antynarkotykowych agencji federalnej, które wspomniały o obawach związanych z nieudanymi testami narkotykowymi z powodu obecności THC w produktach CBD.

Mogło to stanowić poważny problem dla władz wojskowych i mogło być powodem aktualizacji polityki.

Kongresmenka włączyła to do swojej ostatniej poprawki, aby rozwiązać ten problem. Został dołączony do wersji House NDAA. Jednak to, czy jakiekolwiek przepisy dotyczące reformy polityki dotyczącej konopi dojdą do wersji senackiej, czy nie, dopiero się okaże.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog trawka o marihuanie thc oraz konopi cbd
Copyright © trawka24.pl