Główny Kannabinoid w Marihuanie

Opublikowane przez Katarzyna Kowalewska w dniu

Tetrahydrokannabinol (THC): Główny kannabinoid w marihuanie.

Bez wątpienia THC (często nazywany delta-9-thc) jest najczęściej znanym kannabinoidem z konopi indyjskich. Chociaż jest prawie całkowicie nieobecny w niektórych odmianach marihuany – zwykle odmian konopi, które ledwo osiągają 1% – jest głównym związkiem psychotropowym wytwarzanym w trichomach marihuany. Rzeczywiście, THC jest najważniejszym psychoaktywnym elementem konopi odpowiedzialnym za haj (wrażenia powszechnie związane z konsumpcją tej rośliny i który uczynił ją nielegalną w większości krajów świata).

Tradycyjnie właściwości THC były powiązane z rekreacyjnym aspektem stosowania tej tysiącleżnej rośliny, eliminując jego potencjał terapeutyczny na korzyść wielu właściwości leczniczych CBD (częściowo logiczne, biorąc pod uwagę, że CBD nie jest psychoaktywne, w wyniku czego jego sprzedaż nie jest jest całkowicie legalna na prawie całym świecie). Jednak dzięki ciągłym badaniom i interesującym teoriom, takim jak efekt otoczenia (termin wymyślony przez S. ben-Shabat i Raphaela Mechoulama w 1998 r., wraz z innymi badaczami), wiadomo, że istnieje gatunek synergii między kannabinoidami, Terpeny, flawonoidy i inne związki rośliny, które wzmacnia i/lub moduluje ich różnorodne właściwości.

Podobnie, terapeutyczne efekty THC są do tej pory powszechnie badane, co niewątpliwie rozszerzy naszą wiedzę na temat tego interesującego związku, który jest unikalny dla rośliny konopi. Pomimo tego, że są uważane za wtórne metabolity, ponieważ ich główne funkcje rośliny nie zależą od nich, biorąc pod uwagę ich dużą liczbę potencjalnych właściwości leczniczych, kannabinoidy, takie jak THC, zasługują na systematyczne badanie.

Synteza tetrahydrokannabinolu (THC)

Kannabinoidy obecne w żywicy konopi są złożonymi związkami organicznymi, które działają na receptory naszego organizmu i należą do grupy terpenofenoli. Oznacza to, że mają charakterystykę z dwiema klasami związków chemicznych, terpenoidów i fenoli. Pochodzenie kannabinoidów tłumaczy się połączonym działaniem fenolu zwanego kwasem oliwinowym i związku zwanym pirofosforanem geranylu, który po reakcji wytwarzają kwas kannabigigerolowy lub CBGA, między innymi prekursor THCA.

Po raz pierwszy wyizolowany w Izraelu przez dr Raphaela Mehoulama i Yechiel Gaoni w 1964 r. (Z kawałka libańskiego haszu) THCA – kwasowa forma THC – powstaje z działania syntazy THCA enzymu CBGA, który jak wiely jest prekursorem kilku związków, takich jak CBDA, CBCA lub sam THCA. W ten sposób roślina wytwarza CBGA, która jest przekształcana w inne cząsteczki dzięki różnym enzymom katalitycznym (syntazy), wytwarzając w ten sposób THCA. Gdy tylko ten nowy związek zostanie poddany pod ciepło lub światło, traci swoją kwasową postać, czyli profesjonalnie mówiąc traci grupę karboksylową (CO2) i dekarboksylanu, jest aktywowany i staje się psychoaktywny. Dzieje się tak, jak wspomnieliśmy, podczas osiągnięcia określonej temperatury (jak ma miejsce podczas palenia lub odparowania) lub po prostu z upływem czasu.

Kolejnym związkiem w marihuanie, która ma wiele cech z Delta-9-THC, jest Delta-8-THC. Takie cząsteczki nazywane są izomerami i mają one ten sam wzór, co THC minus mały detal; W zależności od położenia podwójnego wiązania utworzonego między atomami węgla i wodoru, które tworzą pierścień cykloheksanu obecny w cząsteczce THC, powstały izomer będzie tego typu lub drugiego, a pewne właściwości psychoaktywne.

Ale dlaczego kannabinoidy z konopi indyjskich są takie jak THC? Jednym z głównych powodów może być mechanizm obronny przed różnymi zagrożeniami, takimi jak owady, drapieżniki, drobnoustroje lub ochrona przed promieniami UVB słonecznymi. Chociaż możliwość, że marihuana produkuje THC w celu ochrony przed owadami i grzybami, jest akceptowana przez wielu, ponieważ roślinom brakuje układu odpornościowego, inni badacze (Robert C. Clarke) wybierają ochronę przed promieniami UVB przed słońcem i nie znajdują żadnej korelacji między wysoką zawartością THC a wysoką odpornością na szkodniki. Rzeczywiście, naukowcy z University of Maryland potwierdzili ten związek między ekspozycją na dużą ilość promieni UVB a zwiększoną produkcją THC.

Wyjaśnienie promieni UVB wydaje się jeszcze bardziej prawdopodobne, jeśli przestaniemy uważać, że marihuana jest rośliną, która rozwija się w otwartych przestrzeniach o wysokiej ekspozycji słonecznej i że kwitnie w lecie, kiedy słońce osiąga najwyższy punkt. Dlatego rośliny mogły rozwinąć ten mechanizm obrony, wytwarzając rzędy wydzielające substancje ochronne.

Właściwości i skutki tetrahydrokannabinolu (THC)

Niewątpliwie główną cechą tego związku jest jego efekt psychoaktywny, spowodowany przyczepnością THC do różnych receptorów kannabinoidowych zlokalizowanych w naszym ciele (mózg, układ odpornościowy oraz główne narządy i tkanki), które tworzą tak zwany układ endokannabinoidowy. Wpływ THC generuje zmiany aktywności różnych obszarów mózgu, zmiany, które z kolei niosą różne efekty, które zmieniają doświadczenie rzeczywistości.

Na przykład, jeśli masz poczucie euforii, gdy spożywasz THC, dzieje się tak dlatego, że ten związek stymuluje uwalnianie dopaminy w mózgu. THC ma tendencję do przylegania do błony komórek neuronalnych – powodując w ten sposób efekty, które doświadczamy – ze względu na jego powinowactwo do substancji lipofilowych. Efekty wytworzone przez stymulację głównych obszarów, w których znaleziono receptory kannabinoidowe, to:

• Kora mózgowa: Tutaj wykonywane są funkcje związane z pamięcią, świadomością lub myślą. THC może zmienić stan świadomości, zniekształcając postrzeganie użytkownika i wpływając na pamięć, szczególnie w krótkim okresie.
• Podwzgórze: kontrolowane są różne procesy metaboliczne i hormonalne. Typowym efektem THC jest stymulacja apetytu, uczucie głodu.
• Kontroluje różne podstawowe funkcje ciała, takie jak częstość akcji serca, ciśnienie krwi, wymioty, ból lub ruch. THC wpływa na wszystkie te funkcje, więc w wielu przypadkach może być skutecznym leczeniem bólu lub wymiotów.
• Hipokamp: zarządza pamięcią i wspomnieniami. Jak już wspomniano, aktywność THC w mózgu może prowadzić do trudności z pamięcią.
• Funkcje motoryczne, koordynacja mięśni. THC może powodować spadek koordynacji, również zmniejszając spastyczność.
• Amygdala: Zarządzanie emocjami. Zmniejszona wrogość, chociaż w niektórych przypadkach THC może powodować niepokój, paranoję lub panikę.

W ten sposób częściowo agonistyczna aktywność THC w receptorze kannabinoidowym CB1 (mózg i ośrodkowy układ nerwowy) i CB2 (układ odpornościowy) wyjaśnia mnóstwo skutków, które ten związek powoduje w ważnych procesach, takich jak uczenie się, pamięć, sen, apetyt, postrzeganie czasu lub emocji. Jednak, będąc cząsteczką lipofilową, THC nie tylko przylega do receptorów mózgu, ale także tkanki tłuszczowej.

Przyszłość THC

THC był – i nadal jest jednym z najczęściej badanych kannabinoidów ze względu na jego wielokrotne skutki na organizm i właściwości terapeutyczne. Jego potencjał leczniczy jest bez wątpienia ogromny, chociaż fakt, że jest psychoaktywny oznacza, że ​​jest klasyfikowany jako nielegalny narkotyk w większości krajów świata. Jednak w wielu przypadkach z powodu presji ze strony organizacji i korzyści pacjentów medycznych coraz więcej rządów wydaje się zrozumieć i zaakceptować ogromny potencjał leczniczy THC, szczególnie w odniesieniu do stosowania całej rośliny z wszystkimi jej związkami. Tak więc liczba krajów, w których można uprawiać legalną marihuanę rośnie z każdym dniem, coś, co wspieramy i świętujemy.

Oprócz istniejących leków z THC jako głównym związkiem aktywnym, tak zwany efekt otoczenia wykazał, że skuteczność większości związków konopi jest zwiększona, gdy są one stosowane w połączeniu, a nie w izolacji, co oznacza, że najlepiej stosować je razem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


blog trawka o marihuanie thc oraz konopi cbd
Copyright © trawka24.pl